Ceník výkonů

Úvod / Informace pro pacienty / Ceník

Od 1.ledna 2022 jsme ukončili smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami a veškerá péče je nyní hrazená pacientem.

V typickém případě prvně proběhne implantologická konzultace spolu se zhotovením CBCT (2500 Kč). Následuje zavedení implantátu v lokální anestesii (dle značky a typu implantátu se cena implantace pohybuje mezi 18900 a 22800 Kč). Po vhojení implantátu následuje tzv. druhá chirurgická fáze, tj. opětovné otevření sliznice nad implantátem a připevnění vhojovacího válečku (cena 2690 Kč). Definitivním protetickým ošetřením je zpravidla frézovaná celokeramická korunka vlepená na titanovou bázi, jež se pak jako celek našroubuje do implantátu (cena keramické korunky s vlepeným pilířem se pohybuje mezi 17000 a 18200 Kč). V některých situacích je nutná augmentace kosti dásňového výběžku (cena od 12000 Kč dle metody a materiálů) nebo plastika měkkých tkání (od 7500 Kč).

Cena implantologických a augmentačních výkonů je sestavena individuálně dle konkrétních výkonů a materiálů, pacient je s cenou srozuměn před výkonem.

Cena chirurgické extrakce zubu se pohybuje 5000-6000 Kč. V komplikovaných případech je žádoucí zhotovit předoperační CBCT vyšetření k upřesnění anatomického vztahu mandibulárního nervu aj. (cena 1000 - 1500) S výhodou je možné využít A-PRF (autologní fibrin bohatý na destičky a růstové faktory), který je ceně 1230 Kč.

Podrobný ceník je k nahlédnutí v ordinaci. Přijímáme platby platební kartou nebo v hotovosti.