O nás

Úvod / O nás


Náš tým

Jsme ordinace specializovaná na zákroky v oboru stomatochirurgie a dentální implantologie.Filip Špilar

MUDr. et MUDr. Filip Špilar

specialista v orální a maxilofaciální chirurgii,
implantolog

zaměření:

vzdělání:

- dokončení studia Stomatologie (2003) a Všeobecného lékařství (2008) na LF UK v Hradci Králové

- specializační atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie (ústní čelistní a obličejová chirurgie) (2015) a osvědčení ČSK o vybrané péči v oboru stomatochirurgie

- stáže na stomatochirurgických odděleních, pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:

- zaměstnanec zubní ordinace Dr. Šrolla (2003 - 2005)

- Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec (2005 - 2014)

- vlastní privátní praxe (od 2013)

- v České stomatologické komoře v dřívější době zastával funkci předsedy revizní komise, nyní zastává funkci předsedy OSK Liberec

členství:

Česká stomatologická komora

ITI - International Team for Implantology

Lucie Urbanová

Lucie Urbanová

zdravotní sestra

Markéta Šmídková

Markéta Šmídková

administrativní pracovník

Pavla Hájková

MUDr. Pavla Hájková

externí lékařka oboru anesteziologie-resuscitace

Vzdělání FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988)

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie-resuscitace

- 25 let praxe na ARO v Nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ

- lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci

- anesteziolog v centru asistované reprodukce GENNET Liberec

- nyní anesteziologická spolupráce se zubními klinikami v Jablonci nad Nisou a Liberci