CBCT

Úvod / Služby / CBCT

CBCT, OPG, Intraorální digitální RTG

Jde o různé radiodiagnostické metody umožňující dvourozměrné (OPG, io rtg) a trojrozměrné (CBCT) zobrazení obličejové oblasti, které nám poskytují cenné informace o stavu čelistních kostí, zubů a přilehlých tkání.

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) nachází uplatnění zejména v implantologii a stomatochirurgii (umožňuje přesné proměření a plánování, zejména ve vztahu k rizikovým strukturám jako je čelistní dutina v horní čelisti a nervový kanál v dolní čelisti, v implantologii lze na podkladně CBCT zhotovit navigační šablony pro přesné umístění implanátů ), v endodoncii (prostorové zobrazení složitého systémů kořenových kanálků a jejich patologie - zánětlivé pochody uvnitř a vně kanálků), v parodontologii (prostorové zobrazení kostěnných parodontálních defektů) a v ortodoncii (diagnostika retinovaných zubů).


CBCT