Dentální implantologie, kostní augmentace

Úvod / Služby / Implantologie, kostní augmentace

 • implantologické konzultace, zhotovení CBCT (3D RTG) a analýza
 • zavádění nitrokostních implantátů renomovaných značek
 • navigovaná implantologie
 • okamžitá implantace po extrakci zubu
 • augmentace chybějící kosti
 • augmentace a plastiky měkkých tkání dásňových výběžků, mukogingivální chirurgie (plastická chirurgie parodontu)
 • protetické práce na implantáty

Dentální implantologie

Zabývá se zaváděním implantátů do čelistních kostí, které se vhojují procesem oseointegrace a poté slouží jako pilíře protetických prací, jako je korunka, můstek, dále celková náhrada, která je může být snímací nebo "na pevno". Při ztrátě jednoho zubu v případě konvenčního protetického ošetření je nezbytné broušením upravit minimálně dva zuby sousedící s mezerou. Toto ošetření (pokud je zub relativně zdravý a zachovalý, tj. není z důvodu rozsáhlého kazu, selhávající protetické práce apod. již na korunku či můstek indikovaný) je spojeno s oslabením zubů a zbytečnými ztrátami tvrdé zubní tkáně. Implantační řešení nabízí protetickou sanaci bez nutnosti preparace sousedních zubů -je tedy šetrnějším ošetřením ve vztahu k okolním zubům a je estetičtější. Bezzubé úseky dlouhodobě neošetřené či ošetřené konvenční fixní nebo snímací protetikou mají tendenci atrofovat z důvodu absence fukční zátěže, což do budoucna zhoršuje vyhlídky na umístění implantátů, z toho důvodu se zbytečné odkládání implantační léčby nevyplácí.

Implantologická léčba se stává čím dál tím více rozšířenou, přesto jsou situace, kdy není vhodná / možná:

 • nedostatečná ústní hygiena, nesanovaný chrup, těžký nikotinismus / alkoholismus
 • (pravidelný recall u dentální hygienistky a svědomité provádění domácí ústní hygieny jsou při léčbě implantáty naprosto nezbytné předpoklady úspěchu!)

 • některá celková onemocnění či medikace (hematologická onemocnění, nekompenzovaný diabetes, medikace kortikoidy či bisfosfonáty, předchozí ozařování v orofaciální oblasti, aj.)
 • nedostatek kosti pro zavedení implantátu (v některých případech lze pomocí regenerativních metod tuto komplikaci překlenout, viz dále augmentace)

Při úvodní konzultaci vyšetříme pacienta a zhotovíme plánovací CBCT, následně probereme s pacientem vhodné implantologické řešení. Implantace spočívá v odklopení dásně, zavedení nitrokostního implantátu (fixtury) a zašití rány. Výkon provádíme v lokální anestesii, je nebolestivý a relativně rychlý, pooperační otok a bolestivost bývá menší než po extrakci zubu. Stehy se odstraňují zhruba za týden. Zpravidla po 3 měsících (v některých případech dříve, jindy později) přistupujeme k modelaci měkkých tkání kolem krčku implantátu (v některých případech není třeba) pomocí vhojovacícho válečku. Po dalších 2-4 týdnech otiskujeme (převážně digitálně - skenujeme) ke zhotovení protetické části. Finální frézovaná korunka spojená s titanovou bázi se šroubuje do fixtury. V některých situacích je zavedení implantátu možné bezprostředně po extrakci zubu, snahou je zamezit poextrakční remodelaci dásňového výběžku (úbytek kosti a měkkých tkání). Proto se můžeme o celý proces (od minimálně traumatické extrakce zubu po finální implantologické ošetření) postarat u nás. Výkon pak spočívá v zavedení implantátu do extrakční rány, vyplnění zbývajícího prostoru lůžka augmentátem a zhotovení individuálního vhojovacího abutmentu. Zhruba za 4 měsíce přistupujeme k digitálnímu otisku a ke zhotovení finální prostetiky.

Při implantologických výkonech využíváme implantologický unit. Přístroj zajišťuje kontrolu otáček, torze a chlazení a pomáhá nám zajistit minimálně traumatizující preparaci implantační štoly.

Používáme špičkové kvalitní a osvědčené systémy:

 1. implantáty švýcarské značky STRAUMANN
 2. implantáty české značky LASAK
 3. implantáty izraelské značky MIS
 4. implantáty jihokorejské značky MEGAGEN
implantáty značky Straumann implantáty značky LASAK implantáty značky MIS implantáty značky Megagen


Navigovaná chirurgie

V řadě situací je je potřebné zaimplantovat do zcela exaktní pozice, kterou si předem během plánování stanovíme. Sloučíme Data z CBCT a data u intraorálního skeneru - přeneseme je do plánovacího softwaru, namodelujeme žádanou pozici implantátu ve vztahu k budoucí protetice a okolním strukturám a navrhneme implantologickou šablonu, která je následně vytisknuta na 3D tiskárně. Pomocí šablony preparujeme štolu v kosti a zavádíme implantát. Lze tak docílit předvídatelnějších a bezpečnějších výsledků. U komplexnějších implantací je díky tomu výkon rychlejší a chirurgický výkon méně extenzivní.

tvorba implantologické šablony, intraorální sken tvorba implantologické šablony, intraorální sken tvorba implantologické šablony, CBCT tvorba implantologické šablony, spojení intraorálního skenu a CBCT, plánování pozice implantátů tvorba implantologické šablony, spojení intraorálního skenu a CBCT, plánování pozice implantátů tvorba implantologické šablony, hotová šablona

Pomocí implantátů lze ošetřit různé typy dekektů, od náhrady jednoho zubu až po ošetření celé bezzubé čelisti.

náhrada jednoho zubu náhrada dvou zubů dvojkorunkou náhrada tří zubů můstkem náhrada čtyř zubů můstkem

Finálním protetickým ošetřením je pak korunka, můstek, větší fixní nebo snímatelné práce

korunka šroubovaná do implantátu

Můžete též nahlédnout do fotogalerie

Augmentace kosti

Často nastává situace, že kost potřebná pro inzerci implantátu není dostatečná. V některých případech existují způsoby její augmentace, resp. přesněji regenerace. Technik je více, provádí se buď dvoufázově (augmentace a potom implantace) nebo jednofázově (implantace společně s augmentací), využívá vlastní odebraná kostní tkáň, případně v kombinaci s umělou kostí a barierové membrány. Tím je umožněno kostním buňkám nerušeně osídlit a regenerovat původní defekt.

Sinus Lift

Jde o častý výkon v postranním úseku horní čelisti, jelikož nedostatek kosti zde bývá po ztrátě zubů pravidelným nálezem. Jedná se o augmentaci kosti v oblasti baze čelistní dutiny (mezi dno dutiny a nadzvednutou výstelku dutiny). Rozlišujeme tzv. vnitřní/uzavřený lift, kdy v rámci preparace štoly na implantát pouze nadzvedneme dno čelistní dutiny společně s jeho výstelkou, a dále zevní/otevřený lift, kdy vytváříme kostěnné okno do přední stěny horní čelisti a nadzvedáváme výstelku dutiny pod kontrolou zraku, následně do vzniklého prostoru aplikujeme kostní augmentát a kryjeme membránou. Opět je výkon buď doufázový (implantujeme odloženě při velkém nedostatku kosti) nebo jednofázový (implantujeme současně).

Piezochirurgie

Při implantologických a augmentačních výkonech využíváme piezochirurgický přístroj a speciální koncovky. To zaručuje kostní řez, který je přesný a čistý (minimálně traumatizující kost) a selektivní (zcela vylučuje současnou preparaci měkkých tkání). Výsledkem je pak nerušené hojení kostní rány.

piezochirurgický přístroj

Augmentace měkkých tkání

Obdobně jako je tomu u kosti, tak i množství měkkých tkání či jejich charakter může být nevyhovující pro dlouhodobé fungování implantátu-abutmentu-suprakonstrukce. V takových případech se využívají zákroky plastické mukogingivální chirurgie (posuny laloků, epiteliální či pojivové štěpy,...) - před zavedením implantátu nebo v rámci druhé fáze nebo později.

Elektrochirurgie

Využíváme elektrokauter, který dovoluje provést minimálně krvácející slizniční řez a stavět krvácení v měkkých tkáních

Krevní plazma

Hojení chirurgických ran také podpořit fibrinem bohatým na destičky a růstové faktory (PRF, Platelet-rich fibrin), volně označovaným jako plazma, který se připraví z krve pacienta odebrané těsně před výkonem a odstředěné pomocí speciální centrifugy. Jeho použití v různých formách zlepšuje hojení rány a snižuje pooperační obtíže (bolest, otok).

příprava fibrinu bohatého na destičky a růstov faktory