Mukogingivální chirurgie (plastická chirurgie parodontu)

Úvod / Služby / Mukogingivální chirurgie (plastická chirurgie parodontu)

Tato kategorie výkonů značí plastické úpravy dásně kolem zubů nebo kolem implantátů, zahrnuje různé lalokové operace a přenosy slizničních štěpů (epiteliálních a pojivových) v rámci dutiny ústní

Těmito metodami můžeme měnit kvalitu a kvantitu měkých tkání a zlepšovat tak podmínky v okolí zubů či implantátů

Obnažené - odhalené krčky