Stomatochirurgie

Úvod / Služby / Stomatochirurgie

  • konzultace ve stomatochirurgii, zhotovení CBCT (3D RTG) a OPG
  • extrakce zubů, chirurgické extrakce ponechaných kořenů a retinovaných či nepříznivě uložených zubů (více informací níže), minimálně invazivní extrakce zubů s preservací lůžka po extrakci či následované zavedením implantátu
  • uzávěr poextrakční komunikace s čelistní dutinou
  • chirurgické odstranění cyst a jiných nezhoubných lézí čelistí a měkkých tkání úst
  • „ortondontická“ chirurgie - patefakce, fenestrace, tunelizace.
  • parodontální a mukogingivální chirurgie – operativní ošetření parodontitis, hemisekce zubu,…; krytí obnažených krčků, odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas u dospělých, plastika retní či podjazykové uzdičky u dětí
  • preprotetická chirurgie - úpravy protézního lože (informace níže)

Chirurgická extrakce zubu

Osmičky

Každá extrakce zubu je vlastně chirurgickým výkonem, nicméně jako "chirurgickou" označujeme extrakci zubu tehdy, je-li spojena s odklopením mukoperiostálního laloku (nadzvednutí laloku tvořeného sliznicí a okosticí), popř. se snesením části kryjící kosti.

Nejčastěji se chirurgicky extrahují zuby moudrosti (osmičky). Velmi často tento zub prořeže do dutiny ústní jen zčásti a zbývající část korunky zůstává kryta slizniční kapsou, ve které ulpívají zbytky stravy, množí se bakterie a čas od času dochází k zánětu této přilehlé sliznice kolem zubu, tzv. dentitio difficilis neboli pericoronitis (příčina nejčastěji stojící za označením bolesti osmiček).

Akutní zánět samotný je třeba zklidnit výplachy antiseptickými roztoky, případně antibiotiky, a poté v období klidu naplánovat chirurgickou extrakci zubu.

Špatná čistitelnost a následná destrukce kazem je dalším důvodem extrakce zubu.

Zmíněné stavy (zánět okolních měkkých tkání a kaz osmičky) mohou v určitých situacích (pokud nejsou řešené) vygradovat do kolemčelistních zánětů, které již mohou ohrožovat zdraví pacienta. S polohou osmičky může též souviset vznik cysty, která spolu se zubem může oslabovat čelisti, může opět být potenciálním zdrojem zánětlivých komplikací. Nevhodná poloha osmičky též může vytvářet nečistitelný prostor a tím pádem mít za následek kaz na sedmičce, který může být i po odstranění osmičky problematické ošetřit.

Za obtížným prořezáváním osmiček stojí zkracování čelisti, jakožto projev vývoje člověka jako druhu. Osmičky tak často nemají na správné zařazení do zubní řady prostor a zůstavají zaklíněné v různých, někdy až bizarních, polohách a kořeny zubu mohou nabývat nejrůznějších zakřivení. To potom také určuje náročnost a čas chirurgické extrakce.

Většinou (ne vždy) je odstranění horních osmiček jednodušší záležitostí než dolních. Stejně tak pooperační diskomfort bývá výraznější po odstranění dolních osmiček.

S extrakcemi jsou vždy spjata určitá rizika, se kterými Vás před výkonem seznámíme při podepisování informovaného souhlasu. Nicméně tam, kde je vytažení osmičky odůvodněné, je vhodné výkon zbytečně neodkládat.

Budeme se snažit udělat vše pro to, abyste výkon absolvovali bezbolestně a v poklidu.


Krevní plazma

Hojení chirurgických ran také podpořit fibrinem bohatým na destičky a růstové faktory (PRF, Platelet-rich fibrin), volně označovaným jako plazma, který se připraví z krve pacienta odebrané těsně před výkonem a odstředěné pomocí speciální centrifugy. Jeho použití v různých formách zlepšuje hojení rány a snižuje pooperační obtíže (bolest, otok).

příprava fibrinu bohatého na destičky a růstov faktory


Preprotetická chirurgie

Jedná se o zákroky na protézním loži horní nebo dolní (většinou bezzubé) čelisti směřující k zlepšení stability snímací náhrady

Mezi zákroky patří: prohloubení ústní předsíně vč. slizničního štěpu, frenulektomie tj. odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas, odstranění vlajícího hřebene a fisurálních granulomů, modelace dásňového výběžku tj. redukce tuberů, resekce kostěnných výběžků (torů) a ohlazení (egalizace) kostních nerovností